Stramning af bistandshjælp til flygtninge

Det er ikke kun bistandshjælpen til bistandsmodtagere i tvangsaktivering, der skal strammes overfor, hvis det står til en arbejdsgruppe under Indenrigsministeriet.
Også de nytilkomne indvandrere og flygtninge, der modtager danskundervisning. skal rammes.

Der skal slås hårdt ned mod ‘pjækkeri’ fra den danskundervisning, de skal følge som led i den aktivering, de tilbydes. Uanset årsagerne til fraværet, som ikke må overstige 15 pct. af timetallet.
En særlig straf skal være, at fremover skal bistandshjælpen betales bagud, foreslår arbejdsgruppen, så straffen for ikke møde til undervisning i dansk bliver anderledes økonomisk markbar, end den er i dag.

Karen Jespersen stiller sig positiv over forslaget. Hun mener, at fraværet fra danskundervisningen er uholdbart. Der skal stilles skærpede krav til nyankomne udlændinge om, at de skal deltage aktivt i introduktionspogrammerne – ellers skal kassen smækkes i.

Overfor bistandsmodtagere og indvandrere er den sene middelalders tvang på vej til at blive genindført!

Netavisen 21. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne