Gravid – så er det ud af vagten

Arbejdgiverne fyrer i stigende omfang gravide. Endog kvinder, der omtaler deres planer om at blive behandlet for barnløshed, smides på gaden.
Den lovgivning, der ellers skulle forhindre kvinder mod at blive fyret i forbindelse med graviditet og fødsel ser arbejdsgiverne stort på.

Risikoen for at blive idømt erstatning for uberettiget fyring virker tilsyneladende ikke tilstrækkeligt afskrækkende. Det viser sig ved, at antallet af sager om uberettiget fyring af gravide er steget kraftigt i år. Indenfor HK er der allerede på de tre første måneder af i år rejst 25 sager – mod 52 sager i løbet af år 2000.

Begrundelsen for fyringerne er normalt virksomhederne trængte økonomiske situation, men i langt de fleste tilfælde viser en nærmere undersøgelse af de enkelte fyringer, at der ikke har været tale om generelle omstruktureringer eller nedskæringer af arbejdstyrken på virksomheden. Arbejdsgiverne er som oftest blevet dømt til at betale erstatning til de fyrede.

Ifølge loven må en arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder som følge af graviditet, men det sker alligevel i stigende omfang. I de fleste tilfælde kort tid efter, at de oplyst, at de gravide, eller når de vender tilbage på arbejdet efter endt barselsorlov.

At gravide og kvinder i den fødedygtige alder anse for at være en ustabil arbejdskraft og økonomisk byrde, at de er uønskede på arbejdsmarkedet, viser sig også ved, at arbejdsgiverne er begyndt at fyre kvinder, der blot har givet udtryk for ønsket om at blive gravide.
Det er i dagens Danmark nok til at få en fyreseddel, at man planlægger en familieøgning – når det kommer arbejdsgiverne for øren.

Netavisen 21. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne