PostDanmark skal privatiseres

Ved årsskiftet blev de ufaglærte i PostDanmark i én og samme organisation. Tjenestemændenes faglige organisationer blev nedlagt og gik i stedet over i SiD. Dermed var baggrunden for årtiers fagchauvinistiske slagsmål tilendebragt. Vilkårene for en samlet kamp var nu til stede. De timelønnede og tjenestemændene har stort set altid udført det samme arbejde, men under forskellige vilkår.
De 13.000 tjenestemænd har ret til tre års opsigelse og tjenestemandspension, hvilket kunne være et godt afsæt for at løfte de timelønnedes forhold. Men sådan skal det ikke gå.
For at ruste PostDanmark til den konkurrence, som EU med krav om liberalisering af hele EUs postområde har dikteret, så mener bestyrelsen i PostDanmark, at løsningen er et privat aktieselskab, hvilket dog forudsætter, at tjenestemændene fraskriver sig deres rettigheder. Forhandlingerne startede for et år siden; men i forbindelse med sammenlægningen er tempoet skruet i vejret. Tjenestemændenes forhandler er den tidligere formand for de københavnske tjenestemandsansatte postbude, Jens Bendtsen, som nu er forretningsfører i SiD. Jens Bendtsen er positiv og imødekommende overfor ideen om at omdanne PostDanmark til et almindeligt aktieselskab på bekostning af hans medlemmers rettigheder, hvis blot der betales lidt kompensation i form af et engangsbeløb:
– Der skal være balance og harmoni i løsningsforslaget, hvis vi skal anbefale en overflytning til almindelig overenskomst. Foreløbig er der en positiv stemning, og der er afsat god tid til forhandlingerne, fastslår Jens Bendtsen.
Modellen med en økonomisk kompensation for at afskrive sig 3 års opsigelse og pension blev benyttet overfor de daværende tjenestemandsansatte buschauffører i Combus, da dette selskab skulle privatiseres. Siden er deres arbejdsforhold blevet forringet i en grad, der gang på gang har givet anledning til en lang række arbejdsnedlæggelser. Konkurrenceevnen er det så som så med. For en måned siden blev selskabet solgt til det britiske Arriva for en slik: 100 kr.!
Og Arriva ligger i forhandlinger om at sælge dem videre til det franske Connex.
I den situation er det værd at bemærke sig, at de faglige ledere for tjenestemændene igennem 15 år har været fortalere for en liberalisering af markedet og en deraf følgende faglig tilpasning.

-gri
KP8, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne