Pensionshistorien gentager sig

Når man kører ud af Asnæs og gennem Høve, er der den smukkeste udsigt ned over Sejrøbugten og Høve strand. For foden af bakken nede ved vandet ligger Høve Efterskole. Den er lukket. Skolen og de naturskønne store arealer er opkøbt af – som de selv betegner sig – Asnæs’ Matadorer. Der skal investeres i fremtiden: de ældre. Et luksus olle-kolle med alle tænkelige fælles faciliteter. Matadorerne forventer at kunne sælge andelene for et beløb mellem en og to millioner stykket. Lidt længere nordpå ligger et plejehjem lige ned til den genetablerede Højby Sø. Også her er der smukt – for smukt. Det kommunale plejehjem skal lukkes. Beboerne flyttes ned til Vig.
Over hele landet lyder det fra kommunalbestyrelserne: Der er for mange ældre, og de er alt for dyre. De fylder der, hvor andre mennesker skulle bo og de belaster budgetterne! Nede i EU har de endda regnet ud, at de ældre ligefrem vil blive en katastrofe for økonomien og samfundet i fremtiden. En ældrebombe, der kan sprænge fremtidige generationers velfærd i stumper og stykker.

Kommunalbestyrelserne i forbundsstaten Danmark er med militær præcision i fuld gang med at afmontere bomben. Alle erfaringer viser, at hver gang man flytter ældre, dør en vis del af dem. På hospitaler har man indført aldersbegrænsning i behandlingen. Derved kommer man yderligere en del til livs. Stigende medicinpriser og begrænsninger i medicintilskud, så folkepensionister må lade den ligge på apotekerne, tager sin del af byrden. Manglende hjemmehjælp og udliciteret kemisk industri mad forventes at klare endnu sin del af de overlevende. For alt dette opkræves stigende brugerbetaling og ulovlig moms af disse på plejehjemmene.
Her op til kommunalvalget har alle partierne i Borgerrepræsentationen i København dog måttet love, at de vil arbejde særdeles hårdt på, at de ældre, der får hjemmehjælp, fremover vil kunne få gjort rent hver tredje uge!
De ganske almindelige ældre og de fattige ældre er imidlertid en særdeles god forretning – for både stat, kommune og erhvervsliv. Hvor mange gange har man mon betalt sin folkepension og hjemmehjælp over skatten gennem alle arbejdsårene? Grundbeløbet er ikke blevet hævet i årevis, og folkepensionen er helt ude af trit med prisstigninger og inflation. Der skal betales skat af den – en gang til. Desuden fik en finansminister Lykketoft indlagt et milliarddræn til statskassen fra alle overførelsesindkomster, også pensionisterne, via loven om satsregulering i starten af 90erne.

Siden 1964 har alle med tilknytning til arbejdsmarkedet skulle indbetale en ekstra pensionsskat: Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP-fonden råder i dag over en formue på 241 milliarder kroner. Regeringen fremsatte i februar i år et lovforslag, der skal sikre, at stadig færre af disse penge fremover udbetales til pensionister. Udbetalingen af milliardfondens forrentning skal sættes ned fra 4, 9 % til 2 %. Det skal gøres dyrere at få udbetalt ATP. I dag koster det 396 kr. for hver 100 kr., man får i ATP. Beløbet til efterladte ægtefæller/samlevere sættes ned med 20 %. Hvert år trækkes grænsen opad for, hvor stor en del af ATP-fonden der hældes over i erhvervslivet og aktionærers lommer. Den har også ”tabt” milliardbeløb på støtteopkøb af aktier i firmaer, der blev tømt og lukket.
Som led i finanslovsforliget i 98 indførtes endnu en ekstra pensionsskat på 1 % af bruttolønnen: Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP). Formue 6,9 mia. kr. Allerede året efter blev ”det midlertidige” ophævet. Med pinsepakken – som Enhedslisten og SF stadig bryster sig af – blev ekstraskatten omdøbt til Den Særlige Pensionsopsparing (DSP) og gjort permanent. 1% af bruttolønnen. Der kan max. udbetales 2.531 kr. årligt i 10 år fra DSP. Fondens formue: 10,5 mia. kr. Dertil kommer de stigende tvungne indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner. Fra knap 1 % af bruttolønnen i 93 er de 10 år efter oppe på knap 10 %. Alene industriens Arbejdsmarkedspension-fonds-formue er i dag på 125 mia. kr.
Hele denne pensions-flåning i x potens gør den kommende retssag om Den Sociale Pensionsfond særdeles aktuel. Historien gentager sig. I 11 år fra 1970 indbetalte alle 1% til denne lovfæstede tillægspension. Da pengene skulle udbetales, tvangseksproprierede staten formuen på 150 mia. kr.
Det frygtes, at både nuværende og kommende pensionister vil kræve deres penge udbetalt. En bombe under statens pensionstyveri!

KP8 Redaktionen, 17. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne