“Fri” konkurrence = Dårligere service

Mens politikerne galer op om mere fri konkurrence (læs: privatisering) til brugernes bedste, taler tallene deres eget tydelige sprog: dårligere service f.eks.

Siden postvæsenet blev omdannet til et aktieselskab i 1995, er der lukket næsten 200 posthuse, så der i dag er 473 tilbage. Alene sidste år blev der lukket 44 posthuse.
Indenfor murene bliver der også luftet ideer om, at posten ikke skal bringes ud til døren i tyndt befolkede områder. De må i så fald selv hente deres post ved det nærmeste posthus.

En del af årsagen til lukningerne er, at posthusenes økonomi er blevet undermineret af faldet i giro-indbetalinger til fordel for f.eks. PBS. Indbetalingerne er mere end halveret siden 1985. Hver enkelt enhed i PostDanmark betragtes indbyrdes som “interne kunder” (og dermed også konkurrenter) og har dermed selvstændig økonomi.
Der kan ventes flere lukninger i den kommende tid, og en række lokale butikker vil overtage nogle af posthusenes opgaver.

Netavisen 15. april 2001