EU vil kontrollere Nordsøolien

Alt tyder på, at EU-kommissionen forbereder at overtage medlemslandenes oliereserver, hvis der opstår olieknaphed
Det er den britiske avis Sunday Times, der skriver, at et udkast til et EU-direktiv er under forberedelse i Bruxelles, som skal sikre, at medlemslandenes oliereserver overtages af EU i perioder med international energimangel.

Ifølge avisen hedder det i et internt papir fra EU-kommissionen, at ‘medlemsstaternes reserver skal kunne bringes ind i ‘Fællesskabsrammen’ og i nødstilfælde fordeles i EU for at sikre, at forsyningerne fordeles ligeligt’. Der skulle også være ‘en plan, som gør det muligt hurtigt at gøre oliebeholdningen til et fællesskabsanliggende’.

Den konservative britiske ‘skyggeudenrigsminister’ kalder det et ‘røverisk angreb’ på britisk ejendom. I Norge frygtes det, at landets EØS-medlemskab vil tvinge landet til at acceptere direktivet og dermed opgive sin nationale kontrol med olien.

Danmark er også olieproducent, og et eventuelt direktiv vil få direkte konsekvenser i forhold til den danske Nordsøolie. De danske unionspolitikere holder imidlertid så lav profil som muligt og har undladt at kommentere denne sag.

Netavisen 13. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne