Skider på det danske militære forbehold

Den danske regering tager ikke et Nej for et Nej – og gør alt hvad den kan for at undergrave de danske forbehold. Et af de områder, Danmark ifølge forbeholdene ikke deltager i, er EU’s militære område, der er under hurtig opbygning.

Om to år skal Unionens udrykningsstyrke på mere end 60.000 elitesoldater være klar til indsættelse overalt i verdens brændpunkter.
Forleden vedtog handelsministrene (!) et storstilet satellitprogram, kaldet ‘Galileo’, med 30 satellitter i rummet, samt kontrolcentrer, stationer og flystationer i og udenfor EU. Det skal være klart i 2008 og har den nette anslåede pris af 3,2 milliarder euro. Den dybeste hensigt med dette projekt er at gøre EU uafhængig af USA og NATO på dette afgørende område for højteknologisk krigsførelse.
Og Amsterdam-traktatens beslutning om oprettelse af ‘En enhed for politisk planlægning og hurtig varsling’ skal udbygges til en egentlig efterretningstjeneste på unionsplan, der ikke blot gør brug af offentligt tilgængelige, men også af ‘andre kilder’ – altså et unionsorgan for aktiv spionvirksomhed udover de ‘nationale’ efterretningstjenester.

Og den danske regering ønsker brændende at være med – på trods af de officielle forbehold. Det kom bl.a. til udtryk ved udnævnelsen af en finsk general til en chefpost i det kommende militære unionshierarki. En dansk stemme – der intet har at gøre med dette p.g.a. det militære forbehold – var afgørende for, at det blev en general fra Finland (der ikke er med i NATO) i stedet for en italiensk (der er det).
Nu skal Mogens Lykketoft stå skoleret for at Danmark har blandet sig i det. Det er Italien, der er blevet sure – og vil have Danmarks myndighedsområde afklaret. Mogens Lykketoft har på forhånd afvist kritikken.

Men Danmark skal ikke deltage eller blande sig i EU’s militære anliggende. Slet ikke. På noget område. I nogen beslutning. Det siges, man deltager på møderne som ‘observatører’ og ikke som ‘deltager’. Det er en aktiv ‘observatør’ – snarere en ‘koordinator’ og ‘medopbygger’.
Danmark skal helt ud af disse forhandlinger!

KP 9. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne