Ny Løn = lig reallønsfald, øgede lønforskelle og øget uligeløn

De første undersøgelser af virkningen af de nye lønsystemer viser, at det er kvinderne og de lavest lønnede, der er hårdest ramt som følge indførslen af “Ny Løn”. Omvendt har mændene og de unge med god uddannelse kunnet sikre sig mere i lønposen. De nye lønsystemer medvirker yderligere til at øge lønforskellene mellem de enkelte ansatte og til at fremme uligelønnen.

Ifølge arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen, lektor på Ålborg Universitets Center, skyldes det, at mange kvinder og ældre ansatte ikke har lyst til at fremhæve sig selv på andres bekostning, når de forhandler løn- og arbejdsforhold. De får derfor en ringe andel i de lønstigninger, der som aftalt ved overenskomstforhandlingerne skal indgås individuelt mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte: Den såkaldt nye løn.

Flemming Ibsen er medforfatter til den netop udkomne bog omkring konsekvenserne af indførsel af Ny Løn: “Løn som fortjent?”. Bogen opsumerer klart følgerne af de nye lønsystemer: Det er de bedst uddannede personalgrupper, der har fået de største lønstigninger. De lavtlønnede og dårligst uddannede har fået de laveste lønstigninger.

Generelt har Ny Løn været til fordel for lederne, mens de lavtlønnede tilsvarende har fået de laveste løntillæg og er sunket agterud i forhold til at bevare reallønnen.Samtidig har uligelønnen fået en saltvandsindsprøjtning, da mændene har fået de fleste og de største løntillæg.

Ny Løn er af de offentlige arbejdsgivere bevidst og kynisk blevet udnyttet til at præmiere visse arbejdsgrupper på bekostning af andre, til at presse lønstigningerne i bund for store grupper af ansatte og til at så øget splittelse mellem faglærte/ufaglærte og mellem mænd og kvinder. I den forstand kan de nye lønsystemer kun beskrives som en succes for de offentlige arbejdsgivere – staten, amterne og kommunerne. Godt 900.000 fortrinsvis offentligt ansatte arbejder på Ny Løn.

Netavisen 3. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne