OK 2001: Mejerikonflikt afblæst

HK/Industri og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har i sidste øjeblik indgået en overenskomst for 800 laboranter og administrative medarbejdere. Dermed er den strejke, der ville være begyndt mandag, afblæst.
Den ny aftale er fireårig ligesom de øvrige allerede afsluttede overenskomster. HK/Industri opnåede en beskeden forbedring af lønsatserne på 50 øre i timen i de sidste år, den løber, samt et særligt tillæg på 500 kr. og fuld løn under barsel i 19 uger. Over fire år forhøjes timelønsatsen med 12,25 kr., startende med 2,90 kr. næste år.
Aftalen skal nu til urafstemning. Resultatet foreligger den 23. april.

Aftalen på det øvrige mejeriområde er blevet vedtaget ved en urafstemning blandt ca. 7000 arbejdere, organiseret i NNF, KAD, SiD’s chauffører og Mejeristerne. 63,3 pct. af de stemmeberettigede afgav deres stemme – 62 pct. sagde ja, 38 pct. nej,
NNF er med 3361 medlemmer den største gruppe på mejerierne – her stemte knap 53 pct. ja og 47 pct. nej. Den næststørste gruppe er SiD med 2156 medlemmer. Her stemte over to tredjedele ja – på trods af modstanden mod fireårige aftaler. Afgørende har været, at aftalen er fælles for alle disse forbund i mejerisektoren, og at der er opnået ligeløn inden for hhv. det faglærte og ufaglærte område, ifølge Karl Mikkelsen, forretningsfører i SiDs GLS-gruppe.

Netavisen 1. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne