Danmark må sanktionere mod Israel

Slagteren Sharons brutale undertrykkelsesregime har strammet den mangesidede belejringspolitik over for palæstinenserne, som trues af økonomisk og social strangulering. Den israelske hær terroriserer fortsat i de palæstinensiske områder, med beskyttelse af de 200.000 indbyggere i 150 ulovlige bosættelser på palæstinensisk territorium, anlagt i strid med Genevekonventionen og folkeretten.

Den danske udenrigsminister Mogens Lykketoft har erklæret, at Danmark vil tage den særligt favorable handelsmæssige stilling for Israel i forhold til EU op til overvejelse, såfremt Israel fortsætter sine krænkelser af folkeretten.

En FN-rapport konstaterer, at Israel systematisk krænker både folkeretten og palæstinensernes menneskerettigheder. I FNs sikkerhedsråd har USA efter Sharons besøg hos præsident Bush nedlagt veto mod udstationering af FN-observatører i de palæstinensiske områder. Bush-administrationen har kastet masken og støtter åbent den forbryderiske israelske politik ved at bistå dens gennemførelse.

Ulovlige israelske bosættere gik i går amok i det palæstinensiske Hebron, opmuntret af Sharon-regeringen og Bush-administrationens støtte til den brutale israelske belejringspolitik Israelske soldater stoppede ikke effektivt deres overgreb mod palæstinensere. En 11-årig palæstinensisk dreng blev dræbt.

Den danske regering må klart og utvetydigt fordømme den israelske regerings politik, og tage effektive skridt til sanktioner, hvis Lykketofts kritiske bemærkninger skal være andet en mild diplomatisk gestus.

Netavisen 28. marts 2001

Læs også udtalelsen Fordømmer den israelske belejringspolitik