Krisen griber verdens største økonomi

Endnu en voldsom nedtur på det amerikanske aktiemarked understreger, at tegnene på en ny krise i den amerikanske økonomi bliver stadigt dybere og kan udvikle sig til en økonomisk verdenskrise – krisetegnene er ikke, som man kunne få indtryk af, begrænset til IT- og teknologibranchen, der som følge af spekulation har været skruet kunstigt op
“Der er fornyet tillid til tele og IT,” fastslog dagbladet Børsen i begyndelsen af marts måned. Stemningen blev betegnet som optimistisk såvel på de amerikanske som europæiske aktiemarkeder, hvilket førte til stigninger inden for det såkaldte Nasdaq-indeks. 6 ugers fald i aktiekurserne på IT- og teknologiaktier var tilsyneladende afløst af stigninger. Det viste sig imidlertid at være stilhed før stormen.
Som det så ofte er set: jubeloptimismen var organiseret. Snakken om ‘genvunden tillid’ kom et par dage inden panikken på ny brød løs på det amerikanske aktiemarked og spredte sig til de asiatiske og europæiske aktiemarkeder – med rigtig kraftige kursfald til følge.

Dårlige regnskabstal
Den nye voldsomme nedtur for tele- og teknologiaktierne, der spredte sig til det øvrige aktiemarked, hænger sammen med offentliggørelsen dårlige regnskabstal for en række af de større virksomheder inden for teknologibranchen og ikke mindst med de voksende tegn på, at den amerikanske økonomi er på vej ind i en økonomisk krise, eller som det hedder dér, en “recession”.
Der er ikke blot tale om, at IT-aktierne efter at være skruet kunstigt i vejret, er ved at nå et realistisk niveau, sådan som man håber på. Der er derimod tydelige udsigter til en økonomisk krise for verdens førende imperialistiske land.

Økonomisk krise slår igennem
Et klart tegn på, at en ny økonomisk krise slår igennem, er antallet af fyringer i USA. De sidste par uger har antallet af afskedigelser ligget på godt 375.000 pr. uge. Det er det højeste antal pr. uge siden marts 1996. Massefyringer hører til dagens orden.
Vækstraten i den amerikanske industri var i sidste kvartal af 2000 på kun 1,1 pct.. Det er så lavt et tal, at der reelt set ikke er tale om vækst, men om krise. For økmonomiens ‘normale’ udvikling regner man med en 2 %-vækst som minimum – eller er der reelt set tale om stagnation eller direkte tilbagegang. En krise behøver således ikke direkte at betyde minusvækst, men simpelhen et alvorligt fald til under denne to procentgrænse i forhold til de tidligere vækstrater, som for den amerikanske økonomi hyar været usædvanligt høje i Clinton-årene. På få måneder falldt vækstraten med 3-400 pct.

Underproduktion
Masser af virksomheder har skåret voldsomt ned i deres produktion og i lønudgifter – for at kaste krisens byrder over på arbejderne. En række større virksomheder har varslet afskedigelser i den kommende tid, bl.a. netværksproducenten Cisco System, der har varslet fyring af 5.000 ansatte og Motorola (7.000 ansatte).
Dette er en udvikling, der understreges af de nyeste tal for USA’s industriproduktion. Udnyttelsesprocenten af industriens kapacitet falder til stadighed og var i februar måned nået ned på 79,4 pct. mod 80,2 pct. i januar måned. Den samlede industriproduktion faldt i februar med 0,6 pct.. Det er først og fremmest inden for fremstillingsvirksomheden, at krisen er slået kraftigt igennem, med det resultat, at 200.000 arbejdspladser er blevet nedlagt.
Samtidig viser de seneste tal, at ordretilgangen i den amerikanske fremstillingsindustri er faldende, medens andre undersøgelser viser, at de amerikanske forbrugeres tillid til den amerikanske økonomi bliver stadigt mindre. De 12 distriktsbanker, der jævnligt udarbejder rapporter om den amerikanske økonomis tilstand, bekræfter i deres rapport om den økonomiske udvikling i januar-februar måned, at den amerikanske økonomi er for nedadgående.

Fortsat aktiekursfald
Om kursfaldet på det amerikanske aktiemarked fortsætter i den kommende tid, eller om der igen vil komme en periode med forholdsvis ro på aktiemarkedet, det må tiden vise. Det afhænger af, om den “økonomiske afmatning” i USA viser sig at være dybere og længere, end hvad eksperterne forventer i dag, udtaler børsspekulanterne.
Inden for de sidste 12 måneder er de amerikanske aktier faldet i værdi med 32.000 milliarder kr. På 12 måneders-dagen for de amerikanske aktiers nedtur faldt Nasdaq-teknologiindekset med 5,4 pct. – det største fald på en enkelt dag siden 5. januar, hvilket betyder, at indekset er faldet med 59 pct. på et år. Ugen efter fortsatte kursfaldet.
Det ugentlige fald blev i uge 11 på 8,2 for Nasdaq-indekset, mens Dow Jones-indekset faldt 7,7 pct.

Patentmidlet rentesænkning
Det har resulteret en beslutning om at sænke den amerikanske rente, og tilsvarende er renten i Japan blevet sænket i håb om at sætte gang i den skrantende økonomi. Eksperterne håber bl.a. på, at nedsættelsen af den amerikanske rente vil føre til en ny fremgang for den amerikanske økonomi og med sin lettelse af investeringer imødegå de stadigt kraftigere tendenser til en alvorlig økonomisk krise. Da de strategiske problemer ligger i kombinationen af monopolisering og social deroute med den deraf følgende relative overproduktion, hjælper det dog næppe.
Bank of Japan frygter en recession, altså en økonomisk krise, da den økonomiske krise i USA vil have afsmittende virkning på den japanske økonomi. Derimod afviser EU, at situationen i USA vil få den store betydning for udviklingen i EU-landene.
De kraftige kursfald på de europæiske aktiemarkeder i kølvandet på den seneste amerikanske nedtur tyder dog på, at en kommende økonomisk krise i USA vil få alvorlige følger for den europæiske økonomi og den økonomiske krise sprede sig til hele den kapitalistiske verden

Mo-Od
KP6, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne