Profitter og patenter

Novo Nordisk er kendt for dets meget store globale markedsandele, når det gælder insulin- og enzymproduktion. Novo Nordisk har gjort sig store anstrengelser for at opbygge et image, som en ”grøn”, miljørigtig virksomhed med et flot socialt regnskab, hvilket vil sige, at de fører en hensynsfuld politik overfor forskellige arbejds”svage” grupper på virksomheden.
Fabrikkens monopolprofitter giver absolut også økonomisk mulighed for dette, selv efter at aktionærerne er garanteret et årligt udbytte på minimum 15%! Disse profitter opnås blandt andet på grund af patentrettigheder, der giver virksomhederne ophavsret til produktet i 20 år, hvilket fra de samme virksomheder forsvares med, at deres forskning i ny medicin – til glæde for hele klodens befolkning indebærer store omkostninger.

Novo og Lundbeck i felttog med konkurrenterne
Nu er det sådan, at omkring 25 millioner mennesker kloden over er HIV-smittede, i stor grad koncentreret på det afrikanske kontinent. Alene i Syd-afrika er 4½ million ramt af virussen. Men det er dyr medicin, og selv om fabrikanterne vil sælge produktet langt under markedsprisen, er det stadigt dyrt, og de enkelte lande vil stadig være i en afhængighedsklemme af fabrikanternes nåde.
Derfor besluttede regeringen i Sydafrika for 3 år siden selv at ville fremstille kopimedicin.
To af Danmarks største medicinalfirmaer, Novo Nordisk & Lundbeck (som ikke producerer aidsmedicin), startede i mandags – sammen med 40 andre af verdens største medicinalvirksomheder – en retssag mod den sydafrikanske regering i et forsøg på at sabotere regeringens beslutning.
Normalt er de 42 medicinalvirksomheder indædte konkurrenter, der forsøger at stjæle hinandens produkter og rettigheder. Virksomhedsspionage er et udbredt fænomen. Men når klodens fattigste rejser sig og kræver adgang til medicin mod dødelige sygdomme; – så står de sammen!
Dermed har Novo Nordisk vist sin sande karakter. En miljørigtig, grøn virksomhed med et socialt regnskab er et ønskeimage. Når masken rives af, så står den kolde business-avance tilbage.

Protester kloden over
I løbet af den seneste uge har der fundet 30 solidaritetsmarkeringer sted over hele verden.
Den første demonstration blev afholdt om eftermiddagen fredag den 2. marts foran Novo Nordisks bygninger på Nørrebro i København med op mod 1.000 deltagere, hvilket var flot i betragtning af, at den ikke havde fået så meget presseomtale.
Arrangørerne bestod blandt andet af Mellemfolkeligt Samvirke, Læger uden Grænser, Ibis, Positivgruppen, Sydafrika Kontakt m.fl.
Demonstrationen understregede og klargjorde det groteske og urimelige, at profit kommer før menneskeliv.
Betydningen af den internationale solidaritet fik et helt konkret udtryk, da en telefonforbindelse direkte til Syd-afrika blev forbundet med højtaleranlægget.
Stemningen steg adskillige grader, da man blev klar over, at man i Sydafrika altså havde kendskab til, at vi i nuet protesterede foran én af de 42 sagsøgere. Vi fik overbragt varme hilsener og forklaret, hvor vigtig vores markering var i sammenhæng med hele det sydafrikanske befolknings interesser.
Det var en kold eftermiddag – men vi holdt den indre varme.

-gri
KP5, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne