Knokkelkompagniet

Af Klaus Riis

Antallet af russere faldt med 61.000 om måneden i de første 10 måneder i år 2000. Levealderen er faldet drastisk siden den nuværende råkapitalisme blev etableret. Folk dør af dens følgesygdomme: fattigdom, epidemiske sygdomme, der tidligere var næsten udryddede, øget kriminalitet – flertallet dømt til elendighed og håbløshed.
På 8 år (1992-2000) har landet mistet 2 pct. af sine borgere – svarende til 2,8 millioner mennesker.
Befolkningsprognoser siger, at befolkningstallet fortsat vil rutsche nedad – med 11 millioner til et samlet folketal på 134 mio. i 2015.
(Se Note 1)

Det er de dystre nøgne tal. Statistikken over løgne og løfter om fremgang og velstand, kapitalismens velsignelser.
Falanksen af antikommunistiske knokkeljægere – som Røjel, Haarder, André Hein og Bent Jensen – boltrer sig i Jyllands-Posten i ‘kommunismens forbrydelser og ‘rød terror’. Råkapitalismens forbrydelser mod russerne, tsarismens forbrydelser, interventionskrigene og den hvide terror, og selv den nazistiske aggression mod Rusland er pist væk.
Borgerkrig og interventioner (støttet af Danmark) kostede 7 millioner livet, det nazistiske overfald 25 millioner (støttet af det officielle besatte Danmark med bl.a. Frikorps Danmark). I perioden mellem disse krige, under den såkaldte ‘røde terror’, voksede befolkningstallet betydeligt frem til det nazistiske overfald. Og selvfølgelig igen efter 2. verdenskrig.

Ti gange værre!
Bertel Haarder (7.1.) udslynger, at kommunisterne slog 100 millioner mennesker ihjel – ‘10 gange flere end nazisterne’: Kommunisme er altså 10 gange værre end nazisme, Stalin ti gange værre end Hitler. Tallet 100 millioner er løgn. Ingen dokumentation. En gammel løgn efter Hitlerrecept, ‘jo større den er, jo mere overbevisende’.
Formålet er selvfølgelig at overbevise modstandere af kapitalisme og imperialisme, at en socialistisk revolution vil føre til noget der er ti gange værre end Hitler – at så er alt andet bedre, indbefattet krigene og det daglige kapitalistiske massedrab.
Stalin og Den røde Hær var hovedkraften i at knække Hitler og stoppe det nazistiske folkemord.
Haarders væbner André Hein (15.1.) skruer tallet på ‘ofre’ for Stalin ned til 20 millioner, uden at gøre opmærksom på den diskrete korrektion.. Han påstår, at dette tal baserer sig på talrige analyser og forskning i arkiver. Det er usandt. Arkivforskningen tilbageviser en Robert Conquests vildt overdrevne og løgnagtige spekulationstal (f.eks. i The American Historical Review af Arch Getty, Rittersporn og Zemskov). Antallet af fanger (kriminelle og såkaldte politiske) i det sovjetiske straffesystem i Stalinperioden udgjorde højst 2,5 millioner mennesker. Robert Conquest taler om 12 millioner politiske fanger, bolsjevikkerne skulle have myrdet! Den del af befolkningen, som blev straffet i forhold til den sovjetiske lovgivning, var procentvis mindre end antallet af straffede i USA i dag (højst 2,4 pct., hhv. 2,8 pct.). Det samlede antal ‘ofre’ for den ‘røde terror’ m.v. er en brøkdel af Heins 20 millioner. Færre end der er forsvundet fra Rusland alene i 1990erne.

Nyttig myte
Hvorfor er disse tilgængelige analyser så lidt omtalt? Selvfølgelig fordi denne forskning er ubekvem og punkterer myterne om den morderiske kommunisme. Antikommunismen af i dag har stadig hårdt brug for disse myter for at forhindre et folkeligt opgør med den dræbende kapitalisme og imperialisme under Den ny Verdensorden.
Myten om den morderiske kommunisme kan bruges til at retfærdiggøre alt: kapitalistisk udbytning og undertrykkelse, knægtelse af arbejdere og revolutionære, censur, tilmed fascisme og aggression. Hein leverer et skoleeksempel, når han påstår, at Sovjetunionen ikke var et uskyldigt offer for nazistisk aggression. Det er klokkeklar hvidvaskning af Hitlers forbrydelser. Ofret for voldtægten er selv ude om det!
Jyllands-Posten har ikke ændret standpunkt: allerede i 30erne mente avisen, at Stalin var 10 gange værre end Hitler, og lagde med nazisterne skylden for Rigsdagsbranden i 33 på kommunisterne. Samme år efterlyste det en dansk fører; i 41 hilste man kollaborationspolitikernes grundlovsbrud og kommunistforbudet velkommen.
Hvordan forestiller man sig det endelige opgør med socialismen? Ved at ophæve de antikommunistiske myter og skrøner til lov? Ved at kriminalisere socialistiske og kommunistiske partier? Ved igen at fængsle og forfølge socialister og kommunister?
Historien har ofte nok vist, at der ingen Berlin-mur er mellem det berømmede borgerlige demokrati og fascisme. Antikommunisme og ekstrem nationalisme har altid kunnet udviske stregen i sandet. Jyllands-Postens regiment af koldkrigere bevæger sig betænkeligt i nærheden af den.

Dette debatindlæg er bragt i Jyllands-Posten 23. januar
KP2, 2001

Note 1

DR bragte følgende på tekst-TV 21.08.01:

Ruslands befolkningstal er faldet med 456.000 personer i årets første seks måneder. I tilsvarende periode i fjor var nedgangen på 425.000 eller cirka 0,3 procent, viser en opgørelse fra Ruslands Statistiske Bureau.
I øjeblikket har Rusland 144,4 mio. indbyggere. Dermed er antallet af russere faldet med næsten ni millioner siden Sovjetunionens opløsning 1991.
1,13 millioner afgik ved døden i fjor, mens 644.000 blev født.
Ifølge prognoser vil befolkningstallet falde med yderligere 10 millioner i løbet af de kommende 15 år.

Artiklen overdriver således ikke det dramatiske fald i levetiden i Rusland. Fødselstallet er meget lavt, dødstallet meget højt. Med næsten 9 mio. færre mennesker siden 1991 har Rusland altså på 10 år mistet ikke 2, men 6 procent af sin befolkning!

Klaus Riis

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne